ЈАВНА НАБАВКА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ САЛЕ СОКО
Поставио sc дана November 22 2019 13:36:51
Јавни позив за набавку мале вредности бр. 08/2019 можете преузети ОВДЕ .

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 08/2019 можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Јавни позив за набавку мале вредности бр. 08/2019 можете преузети ОВДЕ .

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 08/2019 можете преузети ОВДЕ .