ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ГАСА
Поставио sc дана June 28 2019 09:21:04
Обавештење о закљученом уговору за набавку у отвореном поступку бр. ЈНОП 3: Набвка природног гаса можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Обавештење о закљученом уговору за набавку у отвореном поступку бр. ЈНОП 3: Набвка природног гаса можете преузети ОВДЕ .