ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Поставио sc дана February 06 2019 09:04:42
Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добра: Сукцесивна набавка натријум хипохлорита за дезинфекцију базенске воде бр. 1/2019 можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добра: Сукцесивна набавка натријум хипохлорита за дезинфекцију базенске воде бр. 1/2019 можете преузети ОВДЕ .