ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поставио sc дана January 24 2019 09:07:54
Питање и појашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку добра - сукцесивна набавка натријум хипохлорита можете преузњти ОВДЕ .

Измењену конкурсну документацију за јванју набавку натријум хипохлорита можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Питање и појашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку добра - сукцесивна набавка натријум хипохлорита можете преузњти ОВДЕ .

Измењену конкурсну документацију за јванју набавку натријум хипохлорита можете преузети ОВДЕ .