ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Поставио sc дана July 27 2018 11:38:26
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку ЈН-ОП 3/18 Набавка природног гаса, можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку ЈН-ОП 3/18 Набавка природног гаса, можете преузети ОВДЕ .