ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поставио sc дана May 08 2018 11:00:41
Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку: Куповина природног гаса бр. ЈН-ОП 3/18 можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку: Куповина природног гаса бр. ЈН-ОП 3/18 можете преузети ОВДЕ .