ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поставио sc дана May 07 2018 10:16:46
На основу Члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, врши се измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку, Куповина природно гаса бр. ЈН-ОП 3/18. Пречишћен текст можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
На основу Члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, врши се измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку, Куповина природно гаса бр. ЈН-ОП 3/18. Пречишћен текст можете преузети ОВДЕ .