Јавна набавка услуга - превоз запослених
Поставио sc дана March 27 2018 09:12:39
Јавни позив за набавку услуга - Превоз запослених ЈНМВ бр. 07/2018 можете преузету ОВДЕ .

Конкурсну документацију за набавку услуга - Превоз запослених ЈНМВ бр. 07/2018 можете преузету ОВДЕ .
Комплетан текст
Јавни позив за набавку услуга - Превоз запослених ЈНМВ бр. 07/2018 можете преузету ОВДЕ .

Конкурсну документацију за набавку услуга - Превоз запослених ЈНМВ бр. 07/2018 можете преузету ОВДЕ .