Јавна набавка електричне енергије
Поставио sc дана February 28 2018 10:53:17
Јавни позив за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2018: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .
Конкурсну документацију за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2018: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Јавни позив за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2018: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .
Конкурсну документацију за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2018: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .