ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ГАС
Поставио sc дана July 28 2017 10:31:10
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку бр. ЈН-ОП 3/17: Набавка природног гаса, можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку бр. ЈН-ОП 3/17: Набавка природног гаса, можете преузети ОВДЕ .