ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA NABAVKU GASA
Поставио sc дана June 23 2017 12:20:58
Одлуку о избору најповољније понуде за јавну набавку: Набвка природног гаса бр. ЈН-ОП 3/17 можете преузети ОВДЕ .
Комплетан текст
Одлуку о избору најповољније понуде за јавну набавку: Набвка природног гаса бр. ЈН-ОП 3/17 можете преузети ОВДЕ .