Јавна набавка електричне енергије
Поставио sc дана March 01 2017 13:50:29
Јавни позив за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2017: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .
Конкурсну документацију за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2017: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .
Комплетан текст
Јавни позив за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2017: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .
Конкурсну документацију за набавку у отвореном постуипку бр. ЈНОП2/2017: Набавка електричне енергије, можете преузети ОВДЕ .