Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1/2017
Поставио sc дана February 22 2017 10:09:37
Одлуку о додели уговора за јавну набавку бр. 1/2017: Сукцесивна набавка натријум хипохлорита за потребе пречишћаванја базенске воде, можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Одлуку о додели уговора за јавну набавку бр. 1/2017: Сукцесивна набавка натријум хипохлорита за потребе пречишћаванја базенске воде, можете преузети ОВДЕ .