Додатна појашњења у вези припремања понуде за ЈНМВ 1/2017
Поставио sc дана February 13 2017 14:56:36
Додатна појашњења у вези конкурсне документације за ЈНМВ бр. 1/2017 - Набавка натријум хипохлорита за пречишћавање базенске воде можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Додатна појашњења у вези конкурсне документације за ЈНМВ бр. 1/2017 - Набавка натријум хипохлорита за пречишћавање базенске воде можете преузети ОВДЕ .