Ценовник
Поставио admin дана September 07 2009 11:55:34
       Опис услуге   Јед.мере Кол. ЦЕНА са ПДВ-ом
1  Хала спортова   Закуп хале за тренинг и рекреацију  7:00 до 14:00 сат 1 1.400,00
      Закуп хале за тренинги рекреацију од14:00  сат 1 2.400,00
      Закуп хале за одигравање утакмице сат 1 2.800,00
      Закуп хале за одигр.ревијалних утакмица и турнира  сат 1 4.200,00
      Одржавање такмичарских турнира сат 1 2.400,00
      Закуп хале за школске манифестације сат 1 500,00
      Закуп хале за концерт сат 24 По Уговору
      Закуп хале за хуманитарни концерт сат 1 500,00
      Закуп хале за клубове чланове Спортског савеза града Крушевца сат 1 500,00
2 Спортска сала СОКО   Ритмичка гимнастика - чланарина  месец 1 1.400,00
      Гимнастички вртић - чланарина  месец 1 1.000,00
      Развојна гимнастика - чланарина  месец 1 1.000,00
      Корективна гимнастика - чланарина  месец 1 1.000,00
      Рекреација (јога, аеробик...) -  чланарина  месец 1 1.000,00
      2.2 - 2.4. За друго дете у породици  месец 1 500,00
      Закуп хале за клубове чланове Спортског савеза града Крушевца сат 1 500,00
4 Покривени базен   Дневна карта дан 1 150,00
      Картица за базен бланко ком 1 500,00
      Картица - месечно пуњење термин 15 1.500,00
      Закуп олимпијског базена сат 1 6.000,00
      Закуп олимпијског базена - по стази сат 1 850,00
      Закуп олимп. баз.за кор. из иностранства по стази сат 1     8,00
      Закуп базена за непливаче сат 1 5.000,00
      Закуп дечијег базена сат 1 4.000,00
      Корективно пливање и аква бик месечно пуњење картица термин 15 1.500,00
      Закуп за клубове чланове Спортског савеза града Крушевца сат 1 1.500,00
5 Куглана   Нова куглана  стаза 1 300,00
      Нова куглана  стаза 4 1,000,00
6 Стони тенис   Стони тенис рекреација сат 1 200,00
7 Фитнес студио   Картица за фитнес бланко ком 1 500,00
      Дневна улазница сат 1 200,00
      Месечна улазница сат 8 800,00
      Месечна улазница термин 16 1.300,00
      Месечна комбинована. ул.16 х фит.+10х ул.п.базен термин 26 1.800,00
      Термини за клубове сат 1 1.000,00
8 Атлетско фудбалски блок    Терени са вештачком травом-тренинг сат 1 2.800,00
      Терени са вештачком травом- 1/2 тренинг сат 1 1.500,00
      Терени са вештачком травом - утакмица сат 1 2.800,00
      Терени са природном травом-тренинг сат  1 3.000,00
      Терени са природном травом-утакмица сат 1 3.000,00
      Коришћење рефлектора на терену са вештачком травом сат 1 4.500,00
      Коришћење рефлектора на терену са природном травом сат 1 9.000,00
      Закуп једне атлетске стазе  сат 1 150,00
      Закуп атлестске стазе сат 1 1.500,00
      Закуп атлестске стазе за клубове чланове СС града Крушевца сат 1 1.000,00
      Закуп једне атлеске стазе за атлетски клуб сат 1 100,00
      Улазница за публику ком 1 50,00
9 Терени за мале спортове   Тениски терени-бетонски  сат  1 250,00
      Мини пич терени сат 1 600,00
10 Терени за одбојку на песку   Рекреација сат 1 250,00
      Такмичења и турнири дан 1 5.000,00
11 Сала за борилачке вештине   Закуп сале  сат 1 1.000,00
      Сала за борилачке вештине за клубове чланове Спортског савеза града Крушевца  сат 1 400,00
             
  Напомене:          
1 Деца до 7 година не плаћају карту за базен - обавезна је пратња пунолетне особе    
2 Закуп олимпијског базена -за кор.  из иностранства - динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан уплате                                                             
3 Закуп хале спортова за клубове и Савезе ван територије града Крушевца износи 5000,00/сат.    
4 За услуге које нису обухваћене овим ценовником цене се утврђују уговором између корисника и СЦ Крушевац,
5 Цена улазнице за откривене базене одређује се непосредно пред почетак летње сезоне.